Doublematt

Single i Double American trap. Samo okretanjem poluge ovaj se stroj podešava za izbacivanje pojedinačnih meta ili parova.

Specifikacije

Visina: 105 Cm

Težina: 165 Kg

Kapacitet: 500 meta

Motor: Dostupan u 220V, 110V, i 12V D.C.

Kutevi: 7,5° E 22,5° Dx e Sx

(220V-110V) Cijena: € 5,250.00

NAPOMENA:
Cijene su prikazane od FCO. Bologna bez PDV-a.

Za više informacija u vezi postavljanja strojeva, fonopula i tako dalje molimo vas da kontaktirate mail: drazen.bozic@zg.htnet.hr