Rabbit+Looper

Stroj koji može bacati mete zeca (simulira trk zeca) ili looper (simulira putanju petlje – sinusoide).

Specifikacije

Visina: 109 Cm

Težina: 87 Kg

Kapacitet: 300 meta

Motor: Dostupan u 220V, 110V i 12V D.C.

Meta: Rabbit meta

(Rabbit stroj 220V-110V-12V) Cijena: € 2,500.00

(Rabbit+Looper stroj 12V) Cijena: € 2,900.00

NAPOMENA:
Cijene su prikazane od FCO. Bologna bez PDV-a.

Za više informacija u vezi postavljanja strojeva, fonopula i tako dalje molimo vas da kontaktirate mail: drazen.bozic@zg.htnet.hr